Buitengewoon+Gewoon Onderwijs

De IPCO scholen zijn zogenaamde vrije keuze scholen die opgericht zijn op basis van een erkende eredienst: de Protestantse-Evangelische eredienst.  Sinds 2007 is het mogelijk één vrije school per erkende eredienst per provincie op te richten voor het Buitengewoon basisonderwijs.

IPCO heeft zo een school in Kortrijk: Mijn Oogappel Kortrijk.

Inclusie: Zoveel mogelijk samen

Er is een heel sterke band tussen het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs in de locaties waar beide soorten onderwijs gegeven worden. Het buitengewoon onderwijs wordt bij voorkeur gegeven in de gebouwen van het gewoon onderwijs. Grote nadruk wordt gelegd op de inclusie van beide soorten onderwijs, wat inhoudt dat zoveel mogelijk samen gedaan wordt en zo mogelijk een kind weer kan instromen in het gewoon onderwijs. Ook maakt het gewoon onderwijs in voorkomend geval gebruik van knowhow etc. van de collega’s die werkzaam zijn in ‘Mijn Oogappel’.

Omdat het kind in hetzelfde gebouw blijft bij overgang naar het buitengewoon onderwijs, verandert er voor het kind en de ouders niet zoveel. Een kind behoeft de vertrouwde omgeving niet te verlaten! Deze wijze van lesgeven heeft al tot heel goede resultaten geleid.
Organisatorisch valt de school onder dezelfde VZW als de locatieschool (huisvestende school).

Contact over Buitengewoon onderwijs::

Doorniksewijk 83b
8500 Kortrijk
www.mijnoogappel.be

Close