Partners

Federale Synode

De Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België vertegenwoordigt de aangesloten denominaties en de erkende organisaties in België.

Stichting SSBCO

Stichting Steunfonds Belgisch Christelijk Onderwijs (vroeger Stichting SSBG) ondersteunt plaatselijke initiatieven tot oprichting en instandhouding van scholen met de Bijbel in België. Zij doet dit door fondsenwerving in Nederland en België.

Close