Nieuwe basisscholen

IPCO promoot de oprichting van scholen voor basisonderwijs in het Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zij kan een groep van ouders en/of andere initiatiefnemers met advies bijstaan om een door de overheid erkende en gefinancierde protestants-evangelische basisschool op te richten. Ook kan zij helpen bij het vinden van het benodigde startkapitaal. IPCO heeft daartoe contacten met fondswervers in Nederland.

Initiatiefnemers kunnen contact opnemen met:

  • de Algemeen Secretaris: Nicole Meekers (nicole.meekers@ipco.be)
  • of via het secretariaat een afspraak maken.
Close