Samenwerkingsovereenkomst Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Eind januari 2018 ondertekende IPCO een samenwerkingsovereenkomst met Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Hierdoor kunnen onze lokale besturen gebruik kunnen maken van hun juridisch-administratieve expertise over personeelsaangelegenheden, juridische kwesties, bouw- en aankoopdossiers, raamakkoorden, e.a.

Vanzelfsprekend blijft IPCO werken vanuit haar eigen identiteit, pedagogisch project en eigen pedagogische begeleidingsdienst.

Voor de vertegenwoordiging naar de overheid toe (AgODI, kabinet, werkgroepen, stuurgroepen) blijft IPCO deel uitmaken van OKO, het Overleg van de Kleine Onderwijsverstrekkers. Hierin wijzigt er niets.
Close