Samenwerkingsovereenkomst Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Als kleine onderwijskoepel treden wij toe tot de netorganisatie van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 
waarbij onze lokale besturen gebruik kunnen maken van hun juridisch-administratieve expertise. 
Waar nodig worden wij ook bijgestaan bij andere, specifieke vragen van pedagogisch-didactische aard.

Vanzelfsprekend blijven wij werken vanuit onze eigen identiteit, pedagogisch project en eigen pedagogische begeleidingsdienst.  

Raadpleeg hier het artikel op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Close